top of page

תאוות בשרים 

חוויה של פעם בחיים, ערב מעורר תאווה - מה קורה

כשבשר וסקס נפגשים? הנגיעות, תשומת הלב,

ההכנות, ההתרגשות וכמובן התשוקה! מזמינים

אתכם לעורר את החושים. לטעום את הריגוש,

לראות קצת מעבר, להריח את ההנאה, להרגיש את

התשוקה, לשמוע איך רוחשות הגחלים.

תכנית הסדנא
bottom of page